CORELI CONSULT IPURL TG. MURES

Inregistrată la Uniunea Naţinală a Practicienilor în Insolvenţă din România în RSP sub nr. 0144/31. 12. 2006
Atestat UNPIR nr. 2B0194
reprezentată legal de ec. BUCULEU DĂNILĂ

540015
TIRGU MUREŞ
PIAŢA VICTORIEI Nr. 13 ap. 31

Persoana de contact
Buculeu Dănilă

TEL: 0744-797953;
TEL/FAX: 0265-261737
e-mail: buculeu@hotmail.com