prezentare coreli consult mures

CORELI CONSULT IPURL Tg. Mureş, cu sediul social in Tg. Mureş, Piaţa Victoriei nr. 13 ap. 31 înregistrată la Uniunea Naţinală a Practicienilor în Insolvenţă din România în RSP sub nr. 0144/31. 12. 2006, atestat UNPIR nr. 2B0194 are ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician in insolventa, reprezentată legal de ec. BUCULEU DĂNILĂ

CORELI CONSULT IPURL Tg. Mures este o Întreprindere Profesionala Unipersonală cu Răspundere Limitată infiintata in anul 1999 sub forma de societate cu raspundere limitata având denumirea de SC CORELI CONSULT SRL iar urmare reglementării activitătii practicienilor in insolventa prin OUG nr. 86/2006 s-a transformat prin efectul legii in CORELI CONSULT SPPI. Odată cu aparitia Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 86/2006 a intervenit şi o modificare în structura asociaţilor iar asociatul unic in CORELI CONSULT SPPI a hotarat continuarea activitatii si exercitarea profesiei de practician in insolvenţă conform obiectului de activitate aprobat de UNPIR sub forma juridica actuală CORELI CONSULT IPURL.
Avand in vedere experienta dobandita încă din anul 1998 in baza Legii nr. 64/1995 si aprofundată după aprobarea cadrului legal de exercitare a profesiei de practician in insolvenţă, am demonstrat ca putem oferi servicii de bună calitate in domeniul reorganizării judiciare si falimentului respectiv in procedura de insolvenţă.

Soluţiile economico-financiare, tehnice si juridice oferite de noi cu promptitudine sunt adecvate caracteristicilor fiecărui domeniu de activitate al clienţilor nostri. Dispunem de o echipă competentă, dinamică cu o experienţă profesională bogată în domeniu, implicată in activitatea de reorganizare şi lichidare incă din 1999 caracterizată prin onestitate, obiectivism si pasiune profesională.
Soluţiile propuse de noi sunt adecvate tipului de lucrare abordat iar calitatea serviciilor prestate este recunoscută de beneficiari.

Principala piata:

– avand o experienta de peste 10 ani în domeniu am fost numiti incă din anul 1999 în lucrări de reorganizare judiciară, lichidare societăti comerciale din toate domeniile de activitate: industria constructoare de masini, industria textila, industria alimentara, constructii, comert, societati agroindustriale, inclusiv din cadrul cooperatiei de consum si de credit atât în judeţul Mureş cât şi în alte judeţe.
– avem rezultate in derularea Planurilor de reorganizare la societăti care-şi continuă activitatea. In cadrul procedurii de lichidare am obtinut rezultate bune prin recuperarea si obtinerea de sume semnificative pentru plata creditorilor iar în unele dosare până la indestularea tuturor creditorilor.

Experienta profesionala in domeniu a asociatilor:

 Economist Buculeu Dănilă:
– practician in insolventa(administrator judiciar/lichidator) din anul 1998, membru al UNPRL, actualmente practician in insolventa membru UNPIR avand numar matricol 1C1479
– expert contabil din anul 1994, membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR)
– expert evaluator CECCAR din anul 1996
– auditor financiar din anul 2001, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), autorizat si de CNVM
– membru al Asociatie Auditorilor Interni din Romania( AAIR) din anul 2005

Lucrările au fost si sunt executate in echipă cu specialişti in reorganizare si lichidare, juristi, experti tehnici si experţi contabili autorizaţi pentru a cuprinde cât mai fidel întreaga problematică prevazută de legislaţia în vigoare din punct de vedere juridic, economic şi tehnic.

ASOCIAT COORDONATOR
EC. BUCULEU DĂNILĂ