licitații

Organizare de licitatații publice

vânzarea de bunuri ale unor societăti comerciale aflate în faliment

Publicatie de vanzare

SC BIG IMPREST SRL

 

SC BIG IMPREST SRL, cu sediul social în Tg.Mureş,B-dul 1Decembrie 1918 nr.267/ 8, judeţul Mureş,înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş sub nr.J26/2691/1992,cod fiscal RO 1215024, prin administrator judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş,  ,anunţă scoaterea la vânzare,prin licitaţie publică a bunurilor imobile: imobilul teren si clădiri, situat în Tg.Mureş, str. Sinaia, nr. 16, inscris in C.F. 8599/I nr. cad. 91 ipotecate în favoarea persoanei fizice  Ormenişan Cristina Monica ,creanţă cesionată de BCR.Preţul de pornire a licitaţiei este de 2.908.193 euro(curs BNR la data licitaţiei) la care se adaugă tva conform reglementărilor legale în vigoare.

Condiţiile de participare la licitaţie sunt:achiţionarea caietului de sarcini şi depunerea tuturor documentelor solicitate,achitarea garanţiei de participare la licitaţie  de 10% din preţul de pornire a licitaţiei ce se depune în contul IBAN al SC BIG IMPREST SRL Tg.Mureş cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei.Transmiterea dreptului de posesie şi proprietate se va face după încasarea integrală a preţului de adjudecare şi se vor întocmi actul de adjudecare în formă autentică şi facturile de vânzare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini care se achiziţionează de la sediul administratorului  judiciar din Tg.Mures ,Piaţa Victoriei nr.13,ap.31,PL.ap.7,de luni până vineri între orele 9-14 pentru suma de 200 lei plus tva.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia ,sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15 decembrie 2010, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş Piaţa Victoriei nr.13 ,ap.31, PL.ap.7.

Licitaţiile vor avea loc la sediul administratorului judiciar începând cu data  de 29 decembrie  2010 de la ora 12,00 iar in caz de neadjudecare licitaţiile continuă din data de 11 ianuarie 2011 de la ora 12,00 în fiecare zi de luni din săptămână în acelaşi loc şi de la aceeaşi oră până la vanzarea bunurilor.

Programări vizionare imobil ,achiziţionare Caiet de sarcini şi alte informaţii la telefon 0744-797.953,0722-278.337,0265-261.737.

 

BIG IMPREST - Publicaţie de vânzare

 

Publicatie de vanzare

SC GREFA IMPEX SRL

 

SC GREFA IMPEX SRL,cu sediul social în Tg.Mureş , str.Stelelor ,nr.10,judeţul Mureş,înmatriculată la O R C Mureş sub nr.J/26/330/1994,cod fiscal RO 5503917, prin lichidator judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş
-continuă  licitaţiile publică a bunurilor imobile situate în în Tg.Mureş , str.Stelelor ,nr.10,judeţul Mureş(zonă centrală a mun.Tg.Mureş): înscrise în Cartea funciară a mun.Tg.Mureş nr.3453,nr.top. 243,244  ,teren în suprafaţă de 310 mp. şi clădiri cu destinaţia de spaţiu comercial şi casă de locuit parter+etaj+terasă+subsol.Preţul de pornire a licitaţiei este de 310.964 euro(curs BNR la data licitaţiei) la care se adaugă tva conform reglementărilor legale în vigoare. - vinde prin licitaţie publică imobilul Teren intravilan inscris în CF nr.523/II/ al localităţii Sîncraiu de Mureş,jud.Mureş din patrimoniul SC GREFA IMPEX SRL. Preţul de pornire a licitaţiei este de 87.458 euro(curs BNR la data licitaţiei) la care se adaugă tva conform reglementărilor legale în vigoare.

Condiţiile de participare la licitaţie sunt:achiţionarea caietului de sarcini şi depunerea tuturor documentelor solicitate,achitarea garanţiei de participare la licitaţie  de 10% din preţul de pornire a licitaţiei ce se depune în contul IBAN al SC GREFA IMPEX SRL Tg.Mureş cu  cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei.

Licitaţiile continuă la sediul lichidatorului judiciar  din Tg.Mureş,Piaţa Victoriei nr.13,ap.7 începând cu data  de 14 martie  2011 de la ora 13,00 iar in caz de neadjudecare licitaţiile continuă în fiecare zi de luni din săptămână în acelaşi loc şi de la aceeaşi oră până la vânzarea bunurilor.

Programări vizionare imobil ,achiziţionare Caiet de sarcini şi alte informaţii la telefon 0744-797.953,0265-261.737.

 

Grefa Impex -  Publicaţie de vânzare

 

Publicatie de vanzare

S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL mobile

 

S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL  Dămbău , cu sediul in Dâmbău ,str.Principală  nr.107, com.Adămus, jud. Mureş în lichidare judiciară Dosarul Tribunalului Comercial Mures nr. 1434/1371/2007, prin lichidator judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş vinde prin licitaţie publică bunuri mobile :mijloace de transport autoturisme,autoutilitare,remorci ,utilaje pentru construcţii civile şi industriale ,maşini –unelte pentru prelucrare  metal şi lemn,mobilier şi aparatură de birotică.Condiţiile de participare la licitaţie sunt:achiţionarea caietului de sarcini,achitarea taxei de participare la licitaţie şi depunerea tuturor documentelor solicitate,achitarea garanţiei de participare la licitaţie  de 10% din preţul de pornire a licitaţiei ce se depune în contul IBAN deschis la BCR Târnăveni al SC POLIGLOT COMIMPEX  SRL cu cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei.Transmiterea dreptului de posesie şi proprietate se va face după încasarea integrală a preţului de adjudecare şi se vor întocmi actul de adjudecare şi facturile de vânzare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini care se achiziţionează de la sediul S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL  Dămbău ,str.Principală  nr.107,jud.Mureş,de luni până vineri între orele 9-14 pentru suma de 300 lei plus tva.
Licitaţiile vor avea loc în localitatea Dămbău ,str.Principală  nr.107,jud.Mureş începând cu data  de 25 martie  2011 de la ora 11,00 iar in caz de neadjudecare licitaţiile continuă în fiecare zi de vineri din săptămână în acelaşi loc şi de la aceeaşi oră până la vânzarea bunurilor.

Programări vizionare imobil ,achiziţionare Caiet de sarcini şi alte informaţii la telefon, 0744-797.953,0265-261.737,www.coreliconsultmures.ro.

 

Poliglot - Publicaţie de vânzare - mobile

 


Publicatie de vanzare

S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL

 

S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL  Dămbău , cu sediul in Dâmbău ,str.Principală  nr.107, com.Adămus, jud. Mureş în lichidare judiciară Dosarul Tribunalului Comercial Mures nr. 1434/1371/2007, prin lichidator judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş, anunţă scoaterea la vânzare,prin licitaţie publică a  Imobilului situat în centrul municipiului Târnăveni, str. Mărţişor nr.7 jud.Mureş evidenţiat în CF NR.1112/G şi în CF NR. 50700, teren şi clădiri (teren de fotbal,tribune,vestiare,săli de sport,magazii şi grupuri sanitare)în suprafaţă de 17.900 mp. a localităţii Târnăveni denumită generic ”Stadion Chimica Târnăveni” ipotecate în favoarea BCR.Preţul de pornire a licitaţiei este de 7.313.300 lei, respectiv 1.718.612 EUR,  la care se adaugă tva conform reglementărilor legale în vigoare. Condiţiile de participare la licitaţie sunt:achiţionarea caietului de sarcini,achitarea taxei de participare la licitaţie şi depunerea tuturor documentelor solicitate,achitarea garanţiei de participare la licitaţie  de 10% din preţul de pornire a licitaţiei ce se depune în contul IBAN deschis la BCR Târnăveni al SC POLIGLOT COMIMPEX  SRL cu cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei.Transmiterea dreptului de posesie şi proprietate se va face după încasarea integrală a preţului de adjudecare şi se vor întocmi actul de adjudecare şi contractul de vânzare în formă autentică şi facturile de vânzare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini care se achiziţionează de la sediul S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL  Dămbău ,str.Principală  nr.107,jud.Mureş,de luni până vineri între orele 9-14 pentru suma de 4.000 lei plus tva.
Licitaţiile vor avea loc în localitatea Dămbău ,str.Principală  nr.107,jud.Mureş începând cu data  de 15 aprilie 2011 de la ora 11,00 iar in caz de neadjudecare licitaţiile continuă în fiecare zi de vineri din săptămână în acelaşi loc şi de la aceeaşi oră până la vânzarea bunurilor.

Programări vizionare imobil ,achiziţionare Caiet de sarcini şi alte informaţii la telefon 0744-797.953 ,0265-261.737, www.coreliconsultmures.ro .

 

Publicaţie de vânzare S.C.  POLIGLOT COMIMPEX SRL

Publicatie de vanzare

SC GREFA IMPEX SRL

SC GREFA IMPEX SRL, cu sediul social în Tg.Mureş , str.Stelelor, nr.10, judeţul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş sub nr.J/26/330/1994,cod fiscal RO 5503917, prin lichidator judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş, anunţă scoaterea la vânzare,prin licitaţie publică a bunurilor imobile situate în în Tg.Mureş , str.Stelelor ,nr.10, judeţul Mureş(zonă centrală a mun.Tg.Mureş): imobilul teren în suprafaţă de 310 mp. si clădiri cu destinaţia de spaţiu comercial şi casă de locuit  subsol+parter+etaj+terasă acoperită.Imobilele sunt înscrise în Cartea funciară a mun.Tg.Mureş nr.3453,nr.top. 243,244. Preţul de pornire a licitaţiei este de 310.964 euro(curs BNR la data licitaţiei) la care se adaugă tva conform reglementărilor legale în vigoare.

Condiţiile de participare la licitaţie sunt:achiţionarea caietului de sarcini şi depunerea tuturor documentelor solicitate,achitarea garanţiei de participare la licitaţie  de 10% din preţul de pornire a licitaţiei ce se depune în contul IBAN al SC GREFA IMPEX SRL Tg.Mureş cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei.Transmiterea dreptului de posesie şi proprietate se va face după încasarea integrală a preţului de adjudecare şi se vor întocmi actul de adjudecare în formă autentică şi facturile de vânzare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini care se achiziţionează de la sediul lichidatorului  judiciar din Tg.Mures ,Piaţa Victoriei nr.13,ap.31,PL.ap.7,de luni până vineri între orele 9-14 pentru suma de 100 lei plus tva.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia ,sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 15 februarie 2011, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg.Mureş Piaţa Victoriei nr.13 ,ap.31, PL.ap.7.

Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar începând cu data  de 28 februarie  2011 de la ora 12,00 iar in caz de neadjudecare licitaţiile continuă din data de 07 martie 2011 de la ora 12,00 în fiecare zi de luni din săptămână în acelaşi loc şi de la aceeaşi oră până la vanzarea bunurilor.

Programări vizionare imobil, achiziţionare Caiet de sarcini şi alte informaţii la telefon 0744-797.953, 0744-572.856, 0265-261.737.

Publicatie de vanzare

SC BIG IMPREST SRL

Teren si cladiri